Chính sách giải quyết khiếu nại

+ Quy định bồi thường:

 

Sẽ được quy định theo từng hợp đồng hoặc xác nhận dịch vụ được thỏa thuận và thống nhất giữa khách hàng và HoaBinhBus.

 

+ Chính sách giải quyết khiếu nại:

 

   - HoaBinhBus có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại từ người mua liên quan đến các giao dịch tại website hoặc giao dịch trực tiếp tại HoaBinhBus. Khi có phát sinh tranh chấp, HoaBinhBus đề cao giải pháp thương lượng và hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của HoaBinhBus.

 

   - Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại theo các bước sau:

 

Bước 1: Người mua khiếu nại về sản phẩm dịch vụ được cùng cấp qua email: info@hoabinhtourist.com hoặc người mua có thể phản ánh trực tiếp đến đến hotline: 0913 311911

 

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể trả lời và giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố, trong thời hạn 7 ngày làm việc.

 

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của HoaBinhBus do liên quan đến bên Thứ ba cung cấp dịch vụ (đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển) thì ban quản trị sẽ thông báo lại cho người mua tiến trình giải quyết dựa trên quy định của Bên Thứ ba.

 

Bước 4: Trường hợp HoaBinhBus và Bên Thứ ba không thể giải quyết được khiếu nại này thì Ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa sự việc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

 

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng.

0913.311.911
0913.130.155