Chính sách bảo mật

- Mục đích và phạm vi thu thập:

 

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ Quý khách phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà Quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp:

Cụ thể, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ, chuyến xe và những thông tin du lịch chi tiết khác, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và ngày hết hạn, địa chỉ gửi hóa đơn, số điện thoại, thông tin chi tiết về thành viên của chương trình khách hàng thân thiết và những vấn đề sức khỏe có liên quan tới việc bố trí việc đi lại của Quý khách.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về Quý khách khi Quý khách làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi Quý khách gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về Quý khách từ một bên thứ ba, ví dụ: từ người đại diện tiến hành đặt vé du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa cho Quý khách; từ bên thứ ba là các công ty bán hàng qua điện thoại đã lấy thông tin cá nhân của Quý khách và tiết lộ cho chúng tôi để chúng tôi có thể xuất vé cho Quý khách và triển khai và hoàn tất sắp xếp việc đi lại cho Quý khách hoặc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới Quý khách; từ các nhà cung cấp dịch vụ khác đại diện cho chúng tôi tiến hành thu thập thông tin…

 

+ Phạm vi sử dụng thông tin:

 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Quý khách cho những mục đích sau đây:

Để tiến hành sắp xếp việc đi lại cho Quý khách và những giao dịch khác;

 

-Tạo điều kiện thuận lợi:

 

Giúp quý khách tham gia vào chương trình khách hàng trung thành; và để triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xác định nhu cầu của họ.

 

- Thời gian lưu trữ thông tin:

 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

 

- Cam kết bảo vệ thông tin:

 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho nhiều cơ quan thi hành pháp luật và nhiều chính phủ khác nhau trên thế giới vì mục đích bảo mật, hải quan và xuất nhập cảnh.

Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách mà không được Quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

 

Nếu Quý khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của Quý khách hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của Quý khách tới địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.

0913.311.911
0913.130.155